شما اینجا هستید : خانه  -> عضویت > لیست اعضای حقیقی >

لیست اعضای حقیقی

نام و نام خانوادگی تخصص گواهینامه عضویت اعتبار عضویت گواهینامه فورجینگ کار اعتبار گواهینامه
محمدصادق هویدا فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ندارد ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
امیرقاسمی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ندارد ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
سیدمحمدرضا موسوی نیا سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ندارد ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
سیاوش دارخال فورجینگ کار پایه سه مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ندارد ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
مرتضی نیکبخت فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
مصطفی صفاپور فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ندارد ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
علی حر فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ندارد ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
عباس جوادی ثابت سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
علیرضا کریم فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
علی فامیل باقر سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ندارد ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
احمدمینایی خمارتاجی فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
میلاد کرمانی قهی فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
افشين اسدالله زاده سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
یاسین ربیعی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ندارد ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
یوسف سلیمی فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ندارد ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
رامین نجفی فورجینگ کار پایه سه ندارد ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ندارد ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
عليرضا يعقوب كاظمي فورجینگ کار پایه سه مشاهده ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ندارد ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
اقبال رضایی میرقائد فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ندارد ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
جواد علی ابادی فورجینگ کار پایه سه مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
اکبر طهماسبی فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مرتضی دهقانی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
میر سعدی سید مهدی زاده تکلیمی فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
امین جهانگیری فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
محمد بهرامی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
احمد صفدری تکلیمی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
رضا صمصامی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
شهرام حسنی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
علی ایمانی فر فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مسلم بهادری اصل فورجینگ کار پایه سه مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
محمد امین قراباغی سرپرست تیم ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
عسگر فرزانه قره تپه فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
محمدرضا نوری فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
شریف الدین طهمورثی فورجینگ کار پایه سه ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
غلامرضاتاجی زاده فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
محمد نصیری فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مهدی میرزایی گودرزی فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
نعمت اله صادقی فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
حمزه لطفی فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
میثم صفری فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
غلامرضا شیرزاده قوشچی سرپرست تیم مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
یونس صادقی حسنوند فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
محمود مهر علی یان فورجینگ کار پایه یک مشاهده ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ندارد ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
حسین غضنفری فورجینگ کار پایه دو مشاهده ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ندارد ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
حسن شاه بیکی فورجینگ کار پایه سه ندارد ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ندارد ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
اطلاعات تماس با ما
انجمن صنفی جوشکاران فورجینگ سر به سر میلگرد استان تهران
آدرس دفتر: تهران، زعفرانیه،  خیابان آصف، قبل از میدان اعجازی، نبش کیایی دوم
تلفن : ۲۲۰۲۴۶۶۰-۰۲۱          تلفن دبیر انجمن : ۰۹۱۲۴۴۴۳۵۹۹
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح